Search CHAM DICTIONARY
Nghi Thuc Khai Mac Le Hoi Kate 2016 San Jose_CA_USA
Hùng Ca Sử Việt - Mở mang bờ cõi
chăm islam và con đường hình thành cộng đồng người chăm islam ở Châu Đốc dưới góc nhìn của HDV
Kiến thức cơ bản về Vương Quốc Champa và văn hóa dân tộc Chăm dưới góc nhìn HDV du lịch
Champa bị vua Minh Mạng tiêu diệt và đồng hóa như thế nào?
New Photos


Last Blogs
Lò Thị Tuyết - VÌ CON KHÁC HỌ by mydung
  VÌ CON KHÁC HỌ
Posted on: tháng 11 30, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 0 time(s).
Ở đâu chữa bệnh viêm thần kinh ngoại biên? by kimhang
Ngay khi nhận thấy những triệu chứng như đau nhức, tê...
Posted on: tháng 11 24, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 0 time(s).
Cao tăng nói với chàng thanh niên: Nếu có ai mượn tiền thí chủ, hãy nói điều này với anh ta by mydung
Posted on: tháng 11 3, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 0 time(s).
Chế Bồng Nga, Lê Thánh Tông và Hoàng đế nhà Minh by prancham
Posted on: tháng 10 27, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 10 time(s).
Núi xanh nay vẫn đó (biên khảo lịch sử) by prancham
 
Posted on: tháng 10 27, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 4 time(s).

CHAM LANGUAGE LESSONS:


Cham Numbers

Write Numbers

Cham Alphabets

Read Consonants

Read Vowels

Read Diphthong

Compare Letters

Personal Pronouns 1

Personal Pronouns 2

Greetings

Greetings 2

Family Members

Body Parts 1

Body Parts 2

Body Parts 3

Colors

Like

Want

The family

People and relationship