Search CHAM DICTIONARY
Vương Quốc Chăm Pa
New Photos


Last Blogs
Chế Bồng Nga: Anh Hùng Chiêm Quốc by prancham
Posted on: tháng 6 23, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 2 time(s).
Nghèo hay sang cũng nên bỏ ra 1 phút để đọc bài này dù chỉ 1 lần by Kaka
Bởi Đàm Văn Chiến
Posted on: tháng 6 19, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 1 time(s).
VĂN HÓA CỔ CHĂMPA (Từ thời Kim khí - TK XVII) by prancham
+Văn hoá...
Posted on: tháng 5 8, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 0 time(s).
Tìm hiểu tín ngưỡng thờ Mẫu của người Chăm qua hình tượng Yang Po Ina Nagar by prancham
Posted on: tháng 5 5, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 1 time(s).
Nguyên nhân suy tàn của vương quốc Champa by prancham
Posted on: tháng 5 4, 2016
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 3 time(s).

CHAM LANGUAGE LESSONS:


Cham Numbers

Write Numbers

Cham Alphabets

Read Consonants

Read Vowels

Read Diphthong

Compare Letters

Personal Pronouns 1

Personal Pronouns 2

Greetings

Greetings 2

Family Members

Body Parts 1

Body Parts 2

Body Parts 3

Colors

Like

Want

The family

People and relationship