CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
6
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y l
¬
HA HE HI HL HR HT HU
selected terms: 1 page 1 of 1
trah \tH [Cam M]

((đg.) tạ lỗi, bồi thường = punir pour une faute.) ◊ ((đg.) cào vắt (cho bay bui bui). (cv.) crah \cH ) . trah padai \tH p=d cào vắt lúa. . trah be \tH More…
Chăm - Việt - Pháp CHAM DICTIONARY
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS