CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
6
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y l
¬
U UG UH UK UL UM UN UP UR US UT UW
selected terms: 1 page 1 of 1
u u% [Cam M]


((d.) ký hiệu ghi nguyên âm thứ 3 trong bộ chữ Akhar Thrah.) ◊ ((d.) trò chơi du (u mọi) = jouer aux barres.) . main u mi|N u% chơi du. ◊ ((t.) thiếu = More…
Chăm - Việt - Pháp CHAM DICTIONARY
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS