CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
6
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y l
¬
U UG UH UK UL UM UN UP UR US UT UW

umat umT [Cam M]


  1.  
    Vi.(d.) chúng sinh = le commun des mortels.

    . umat dalam manal thu rambah umT dl' mqL E~% rOH chúng sinh trong vòng khổ lụy.
  2.  
    Vi.(d.) umat umT [Bkt.] thiên thần.

    . tiap umat trun peh danum Déwa Samalaik (DWM) t`K umT \t~N p@H dn~' _d@w% xm=L sai thiên thần xuống mở nấm mồ cho Déwa Samalaik
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS