CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
6
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y l
¬

ꨀꨇ ꨀꨩ

ꨀꨇꩉ : akhar

(d) chữ
ꨀꨇꩉ ꨌꩌ - Akhar Cham
chữ Chăm; ꨝꩄ ꨀꨇꩉ ꨴꨔꨮꩌ ꨆꨓꨪꩍ
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS