Search Results for: sang

sang s/ [Cam M]

/sa:ŋ/ (d.) nhà = maison. house. sang danaok s/ d_n<K nhà cửa = habitation; sang ye  s/ y^ nhà tục = maison traditionnelle; sang gan  s/ gN nhà ngang = maison… Read more »

sàng | | screen; purify

I.  sàng, cái sàng (d.)   c=nH canaih    /ca-nɛh/ the screen (for purify.) (Fr. crible (pour le riz)) sàng dùng sàng gạo c=nH hr{U \bH canaih haring brah. the screen… Read more »

sang | | pass; luxurious

I.  sang, chuyền sang (đg.)   j&@L juel    /ʤʊəl˨˩/ to pass to. sang qua người khác j&@L tp% ur/ bkN juel tapa urang bakan. pass to others.   II.  sang,… Read more »

sáng tác | | compose

1. (đg.)   pnH panâh    /pa-nøh/ to compose. sáng tác thơ pnH ar{y% panâh ariya. compose a poem.   2. (đg.)   c&K cuak    /cʊaʔ/ to compose. sáng tác thơ… Read more »

sáng | | bright

(t.)   hdH hadah    /ha-d̪ah/ bright, light. nhà sáng s/ hdH sang hadah. bright house. sáng chói hdH t\nK hadah tanrak. bright, brilliance.  

sang đàng | | not coherently

(t.)   _t<_b*< taoblao    /taʊ-blaʊ˨˩/ messy, from story to story, not coherently. nói sang đàng xẻ nghé _Q’ lz{K ts{K tt<_b*< ndom langik tasik tao-blao. talk from story to story,… Read more »

sáng sủa | | brightly

(t.)   hdH gn~H hadah ganuh    /ha-d̪ah – ɡ͡ɣa˨˩-nuh˨˩/ very light, bright, brightly. cô ấy có khuôn mặt sáng sủa =n nN h~ a`% _O<K hdH gn~H nai nan hu… Read more »