EFEO CHAM LATIN - TRADITIONAL CHAM AKHAR THRAH CONVERSION

CHUYỂN ĐỔI LATIN CHĂM EFEO - AKHAR THRAH CHĂM TRUYỀN THỐNG

Size         Help[?]

Instruction:

- Input EFEO Cham Latin into the input box, the result of Cham Akhar Thrah will be displayed in the display box.
- With any word in the display box, there are many options from one colored word, user can select which one for suitable.
- Click the OK button to finish.
- Select Cham script in the display box and Copy to MS Word.

Hướng dẫn:

+ Nhập Latin Chăm EFEO vào khung ở trên, kết quả hiển thị Akhar Thrah Chăm truyền thống ở khung dưới.
+ Nhấn chuột vào Akhar Thrah Cham có tô màu để chọn chữ Chăm cho phù hợp.
+ Kết thúc sự thay đổi việc chọn lựa chữ Chăm, nhấn nút OK.
+ Copy toàn bộ nội dung vào ứng dụng MS Word.