matak mtK [Cam M]

Duah
Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Filter by content type
Taxonomy terms

 /mə-taʔ/

(t.)   họa may, may ra thì = chance, bonne fortune = luck, good fortune.
 •  nyu nao duah kabaw sa matak gaok v~% _n< d&H kbw s% mtK _g<K nó đi tìm bò họa may mới thấy = il va chercher les buffles, il aura de la chance s’il les trouve = looking for buffalo, he will be lucky if he finds.
 • matak hu jieng yau ni mtK h~% j`$ y~@ n} may ra được như thế này = was lucky to be like this.

 

2 thoughts on “matak mtK [Cam M]

 1. pleikrang

  ꨁꨗꨤꩃ ꨦꨳꩌ ꨟꨴꨆꨲꨩ ꩞ ꨝꨳꩀ ꨝꨶꨬ ꨆꨩ ꨌꩌ ꨴꨕꨬ ꨤꨯꨩ ꩞ ꨓꨖꨭꨥ ꨀꨶꨮꩆ ꨆꨥꨯꩌ ꩞ ꨦꨤꨠꩅ ꩞

  Reply
 2. Ikan di Ram

  Salam yut. Thau phuel yut hu mayaom. Khaol drei marat ngap saong abih hatai. Mayah yut mboh dalam Inalang Online ni hu hagait chuk-chung ye, juai wer wak comment brei thau juai hai nya.

  Reply

Wak Kommen